Microwaves

Microwaves

Når mus bliver udsat for WiFi i 3 generationer kommer der handicappede unger i 4 generation – 5 generation kommer ikke!

Microwaves

Læs og se videoer omrking microwaves / mikrobølger – Mikrobølger er over alt hvor vi færdes. Nogle steder mere end andre.

Mikrobølger er farligt

Alt trådløs teknologi der er bygget op omkring mikrobølgestråler er Sygdomsfremmende

Hvad udsender mikrobølgestråler ?

 •  Wifi
 • Bluetooth
 • Mobiltelefon 4 G og 5 G
 • Fjernaflæst elmåler ( Smartmeter )
 • Visse alarmsystemer udsender mikrobølger
 • Babyalarmer
Microwaves
Mainstream-medierne har af kommercielle årsager fået mundkurv på, og fortæller ikke sandheden, mens Telecomindustrien udfører deres eksperimenter på levende mennesker uden vores vidende og samtykke.
Vores børn er ikke til salg for guld og hverken de eller vi andre vil være forsøgsdyr for en uansvarlig teknologisk udvikling og pengeindustri.
Beskytte jeres børn og fremtiden og lære jeres børn at bruge trådløst udstyr med omtanke samt vise hensyn i offentlige rum.
Et emne der ikke kan tåle at vente…
Wi-Fi og stråling i almindelighed:
Einar Flydal (pensioneret kommunikationsekspert) forklarer på baggrund af Carl Hecht (dobbelt dr. og professor i neurofysiologi og pensioneret professor i eksperimentel- og klinisk patologisk fysiologi ved Humboldt-universitetet i Berlin) at vi som ekstremt fintfølende bio-elektriske væsener er afhængige af jordens naturlige Schumann-frekvenser til at styre og samordne centrale kropsfunktioner blandt andet det cirkadiske system (døgnrytmen).
Den menneskeskabte trådløse: mikrobølgekommunikation, der er meget strengt ordnet, polariseret, taktfast og skarp, tåler vi derimod ikke.
Ud over den højfrekvente stråling som Wi-Fi udsender til dataoverførsel udsender den blandt andet også et lavfrekvent 10 Hz signal, et såkaldt “fyrtårnssignal”, der råber ud til omgivelserne: “Her er jeg! Er der nogen, der vil i kontakt”?
Dette kunstige monotone 10 Hz-signal fra Wi-fi’en overdøver de naturlige Schumann-frekvenser og sætter dermed kroppens bioelektriske system under permanent belastning for at kompensere eller tilpasse sig.
Ud over at påvirke en række funktioner, såsom søvn og DNA-reparationer, så fortsætter hjernens signalering efter at eksponeringen er var ophørt.
Der sker altså en læring – en slags stresshukommelse, hvilket er det mest alvorlige.
Et forskningsforsøg fra 2017 ved professor Wolfgang Schöllhorn fra Mainz Universitet, hvor en læge fik målt hjernens EEG, mens forskelligt trådløst udstyr blev tændt i en bil, viste voldsomme udslag, da Wi-Fi’en blev tændt og blev sammenlignet med en stresstilstand.

Video med forsøg fra Mainz Universitet

Se her: (https://vimeo.com/244746945…)

Wi-Fi og trådløse router i skoler og private hjem er grundlæggende vigtige at de bliver fjernet.
Over 230 forskere fra mere end 40 lande har i et fælles skrift til bl.a. EU udtrykt deres alvorlige bekymringer med hensyn til den allestedsnærværende og stigende eksponering for EMF genereret af elektriske og trådløse enheder. Til trods for disse mange internationale advarsler er det kun et par danske ”eksperter” som myndigheder og medier benytter, og de arbejder for Telecom-industrien og er derved inhabile.
Læs mere på helbredssikker telekommunikation her
Støt landsindsamlingen mod 5G HER
Symptomer/skader forvoldt af trådløs Stråling:
Det påvirker først og fremmest hovedet idet flere undersøgelser tyder på, at strålingen gør blodhjerne-barrieren utæt. Det kan føre til, at skadelige og toksiske stoffer kan komme ind i hjernen.
Synlige symptomer og skader kan være hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tinnitus, sitren, rastløshed, uro, søvnbesvær, adfærdsproblemer og for tidlig demens.
Seriøs og tungtvejende forskning har påvist, at det aktuelle strålingsniveau, som vi alle påvirkes af fra trådløs teknologi som mobiltelefoner, Wi-Fi, babyalarmer, Ipad osv, kan føre til alvorlige helbredsskader i form af celle- og DNA-skader.

Indtagelse af HPV vaccine og Wifi er en uheldig cocktail!

Flere lande i Europa og Asien har vedtaget lavere grænseværdier end tilfældet er i Danmark
Det gælder Belgien, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg, Rusland og Kina.

Fjern din router eller slå WiFi fra

 • Mus i 3 generation får handicappede unger og 5 generation komme de ikke.

Kun fremtiden vil vise os hvad der sker med vores børn når de får indsprøjtet HPV vaccine samtidig med microwaves, smartphone, bluetoot, smartmeter / El-måler, WiFi

Sianette Kwee Lektor og forsker fra Århus Universitet

Søvnproblemer og stråling

I 2013 vedtog folketinget at der skulle monteres fjernaflædte måler i alle husstande i Danmark.

lov nr. 1358, opdateret 25.1.2019 BEK 75

Du kan læse mere smartmeter på forskning.dk her

Historik

2015
Frankrig vedtager lov om at beskytte mod elektromagnetisk stråling.
Den 29. Januar 2015 vedtog det Franske Parlament en lov vedrørende elektromagnetisk stråling der bl.a. forbyder trådløst internet i børnehaver og vuggestuer. Der tages en række specielle hensyn til at reducere eksponeringen af børn og unge. Der forlanges også en undersøgelse af hvor mange borgere der allerede er blevet overfølsomme overfor strålingen.
2014
Belgien indfører forbud mod salg af mobiltelefoner til børn under 7 år.
Den 1. marts 2014 trådte nye regler i kraft for salg af mobiltelefoner i Belgien. Det er nu forbudt at sælge og reklamere for mobiltelefoner specielt designet til små børn (under 7 år).
2013
Frankrigs Sundheds Agentur opfordrer til reduceret eksponering for radiofrekvent stråling.
I en større offentlig bekendtgørelse den 15. oktober 2013 advarer ANSES, det franske agentur for Fødevarer, Miljø- og Arbejdsmedicin befolkningen og råder til, at man mindsker sin eksponering af stråling fra mobiltelefoner.
Stor uafhængig forskerrapport dokumenterer skadevirkninger af trådløs stråling.
2012
Ruslands strålebeskyttelsesmyndighed fraråder trådløst internet i børnehaver og skoler: Se udmelding fra den russiske strålebeskyttelsesmyndighed.
Chile indfører en restriktiv lov i forhold til mobilmastestråling.
1) Den tilladte sendestyrke fra mobilmasterne reduceres kraftigt. 2) Teleselskaberne skal så vidt muligt dele mobilmaster (derved fjernes unødvendig stråling, idet masternes antal reduceres). 3) Borgere får indflydelse i forhold til placering af mobilmaster. 4) Der bliver taget hensyn til den devaluering af boligers og områder værdi der sker, når en mobilmast sættes op. Ejere af ejendomme og lokalområder kan få mulighed for at få økonomisk kompensation fra teleselskaberne – også for eksisterende mobilmaster. 5) Der kan tages beskyttende hensyn, dvs. regulering af mobilmasterne, specielt i forhold til områder, hvor der er mange mobilmaster.
Indien sænker den maksimalt tilladte stråling fra mobilmaster til 1/10
Schweizisk myndighed advarer om sundehdsrisici ved mobilstråling
2011
Ruslands strålebeskyttelsesmyndighed fraråder børn, unges og gravides brug af mobiltelefon: Resolution om børn, teenagere og mobilstråling fra russisk strålingsmyndighed 2011.
Italiens sundhedsmyndighed råder til, at forsigtighedsprincippet gøres gældende og at børn kun bruger mobiltelefon, hvis det er virkelig nødvendigt.
Canadas sundhedsmyndighed råder til, at børn under 18 år begrænser mobiltelefonsamtaler, fordi børn er mere sårbare for skadevirkninger.
Englands sundhedsmyndighed råder til, at børn og unge under 16 år kun bruger mobiltelefoner, hvis det er højst nødvendigt.
Ruslands øverste strålingsmyndighed oplyser, at børn og teenagere er mere sårbare overfor skadevirkninger af mobilstråling og at deres brug af mobiltelefon bør begrænses.
2010
Frankrig forbyder ved lov mobiltelefoner i landets skoler (grund- og mellemskole).
Israels myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner.
Australiens myndigheder råder til, at børn kun bruger mobiltelefoner til SMS.
2009
Finlands strålingsmyndighed råder til at børns brug af mobiltelefoner begrænses.
2008
Russisk strålingsmyndighed advarer om at børn tager mere skade end voksne af mobilstråling 2008
Indiens ministerium for telekommunikation råder til, at børn under 16 år ikke bruger mobiltelefon.
Ruslands øverste strålingsmyndighed fraråder, at børn under 18 år samt gravide taler i mobiltelefon.
Israels sundhedsmyndigheder råd til at børns brug af mobiltelefoner begrænses.
2007
Tyske myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner og trådløse internetroutere (WiFi).
Taiwan fjerner alle mobilmaster på eller i nærheden af skoler.
2005
Schweizisk myndighed informerer borgerne om sundhedsrisici ved mobilstråling og oplyser om mulighederne for at begrænse eksponeringerne.
MIKROBØLGESTRÅLING = WiFi = stråling fra bobiltelefoner

“Det er meget svært at måle pigers fertilitet, for ikke at sige umuligt, før de kommer i den fødedygtige alder hvor man kan skanne dem. Man kan selv sagt ikke lave eksponeringsforsøg med pigers æg, som man kan med mænds sæd.

Piger er født med 1-2 millioner umodne æg. Det er dem de har, – de får ikke flere, og når de er ødelagt, bliver pigerne sterile. Der er foretaget forsøg med mus i laboratorium, som viser hvad der sker med deres æg når de bliver udsat for stråling. Æggene ødelægges, endda ved niveauer langt under det piger udsættes for når de sidder med f.eks. en tablet eller en telefon i skødet.

I fremtiden, om 10 – 15 år kan vi forvente en generation af piger, hvor hovedparten vil være helt delvis sterile allerede inden deres skolealder er slut. Det kan man først opdage når de når overgangen i 20-års alderen. Historien om sådanne piger er desværre allerede begyndt at dukke op i medierne.”

Mange forældre til børn er begyndt at rundsende nedenstående tekst til deres børns skoler og institutioner.
Brev til institutioner og skoler vedrørende radiofrekvent stråling
Att: XX
Dato
Vedrørende radiofrekvent stråling på XX
Kære leder
(CC.: Forældreråd og personale på XX)
Jeg interesserer mig for, hvordan det naturlige og menneskeskabte miljø påvirker os på godt og ondt. I de seneste år har jeg beskæftiget mig med stråling fra trådløs telekommunikations-teknologi (radiofrekvent stråling), og hvordan denne påvirker menneske-, dyre- og planteriget. )
Det jeg har fundet ud af er foruroligende, når vi ser på, hvor meget stråling vi alle udsættes for. Ikke mindst vores børn. Af samme grund bekymrer det mig meget at se den måde, de trådløse enheder fylder alle rummene på XX . Det er ikke unormalt, at jeg kan tælle 6 strålingsenheder på stue 1, når jeg henter og bringer mit barn.
Ud fra det, jeg har opnået viden om, så svigter Sundhedsstyrelsens Stråleenhed sit arbejde. Deres retningslinjer er utilstrækkelige i forhold til at beskytte befolkningen og i særdeleshed børnene. Derfor mener jeg, at det er ledere som dig, der bør træde til og være med til at beskytte vores børn. Både ved at ændre retningslinjerne for brugen af trådløse enheder og wifi i institutionerne og ved at inspirere forældre og personale til at søge viden om strålingens påvirkning af børn.
Europarådets resolution om mobilstråling
Til grund for min vurdering af Sundhedsstyrelsens svigt lægger jeg bl.a. Europarådets resolution om mobilstråling (1815), idet de ignorerer denne og ikke følger dens retningslinjer på trods af, at det er blevet indskærpet overfor dem flere gange, at de skal følge den.
Europarådet vedtog i maj 2011 en vidtgående resolution
resolution omhandler radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.
Konkret anbefales det blandt andet:
 • At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.
 • At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strikt.
 • At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
 • At nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling fastsættes.
 • At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.
I resolutionen skrives der bl.a.: “Den Parlamentariske Forsamling beklager, at på trods af opfordring til at respektere forsigtighedsprincippet og på trods af alle henstillinger, erklæringer og en række lovbefalede og lovgivningsmæssige fremskridt, mangler der stadig at blive reageret på kendte eller nye miljø- og sundhedsmæssige risici og der ses nærmest systematiske udsættelser m.h.t. at vedtage og implementere effektive forebyggende foranstaltninger. At vente på videnskabelige og kliniske beviser på et højere niveau før der tages skridt til at forhindre kendte risici, kan føre til meget store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser, som det var tilfældet med asbest, blyholdig benzin og tobak.”
I forhold til børn anbefaler resolutionen: At man bør træffe “alle rimelige foranstaltninger for at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter, især radiofrekvenser fra mobiltelefoner og især eksponeringen af børn og unge mennesker, der synes at være udsat for størst risiko for at udvikle tumorer i hovedet.”
De fortsætter: At man bør iværksætte: “informations- og oplysningskampagner om risici for potentielt skadelige biologiske indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed på langt sigt især rettet mod børn, teenagere og unge mennesker i den fødedygtige alder.”
Ligeledes skriver de: At der inden for ministerierne for undervisning, miljø og sundhed skal udvikles: “målrettede oplysningskampagner rettet mod lærere, forældre og børn for at advare dem om de særlige risici, der er forbundet med tidlig, uovervejet og langvarig brug af mobiltelefoner og andet udstyr, der udsender mikrobølger.”
Og at man skal foretrække: “ledningsførte internetforbindelser for børn generelt og særligt i skoler og klasseværelser og regulerer strengt skolebørns brug af mobiltelefoner på skolers område.”
Øvrige begrundelser for ekstrem forsigtighed
For ikke at give dig et hav af forskningsartikler og anden dokumentation, som jeg antager, at du ikke har tid til at læse, vil jeg i stedet give dig nogle få essentielle udpluk. Skulle du ønske yderligere dokumentation eller inspiration må du endelig sige til.
Det jeg yderligere har fundet ud af, mens jeg har sat mig ind i feltet er:
 • De kommunale myndigheder og Sundhedsstyrelsen ignorerer, at Verdenssundheds-organisationen WHO sidste år klassificerede stråling fra trådløse teknologier som 2B, hvilket betyder, at de muligvis er kræftfremkaldende. IARCH (International Agency for Research on Cancer) er i øjeblikket ved at vurdere, om stråling fra trådløse teknologier skal omklassificeres til 2A, hvilket betyder, at de sandsynligvis er kræftfremkaldende.
 • Yderligere ignoreres det, at WHO og Europarådet opfordrer til at bruge Forsigtigheds-princippet, når det gælder radiofrekvent stråling.
 • Når mobiltelefoner sidder i opladeren, så stiger deres stråling markant.
 • I manualen til Telecom Deutschland GmbH wifi-routere står der, at routere ikke skal installeres i nærheden af opholdsrum, sove- eller børneværelser for at undgå belastning fra radiofrekvent stråling og for at holde strålingen så lav som muligt. Det anbefales ligeledes, at routerene forbindes med kabler, således at man undgår wifi og således radiofrekvent stråling. Jeg har endnu ikke læst danske manualer, men produkterne er ens og derfor bør det samme gøre sig gældende for danske routere.
 • I Frankrig er det forbudt at have WiFi og mobiltelefoner i vuggestuer, børnehaver og skoler. I 2007 fjernede Taiwan alle mobilmaster på eller i nærheden af skoler.
 • I Rusland, England, Italien, Indien, Chile, Finland, Australien, Tyskland og Israel rådes det fra statens side til megen forsigtighed omkring børns brug af strålingsenheder, så som mobiler og Ipads.
 • Anerkendte forskningsresultater dokumenterer, at radiofrekvent stråling kan medføre en række helbredsgener og sundhedsskadelige virkninger. Forskningen viser også, at fostre, børn og unge er mere sårbare i forhold til strålingens skadevirkninger, og børn optager 60% mere stråling end voksne.
Skadevirkningerne af radiofrekvent stråling:
Hjernekræft
Hjernetumorer
DNA skader
Øget produktion af frie radikaler
Celleskader
Ændrede hjernebølger
Celledød
Degenerering af hjernen
Koncentrationsbesvær
Nedsat hukommelse
Adfærdsforstyrrelser
Depression
Hovedpine
Smerter
Træthed
Søvnproblemer
Tinnitus
Hjerterytmeforstyrrelser
Abnormalt blodtryk
Hududslæt
Svækket immunsystem
Nedsat sædkvalitet
Lavt melatonin niveau
Øget produktion af stresshormoner
Øgning af hjernens aktivitetsniveau og stress signalering, som fortsætter efter de radiofrekvente stråler slukkes. Der sker således en permanent stresslæring, en slags stress hukommelse.
Dette kan du gøre for at beskytte børnene
Som du kan se, er der grund til bekymring, men også til handling. Det der helt konkret kan reducere strålingen, så den ikke skader vores børn og jer med simple tiltag:
 • At ledningsføre alle trådløse enheder. Det vil sige, at I kan sørge for at alle routere bliver ledningsførte og at I slukker for WIFI-signalet på routerene. I kan således føre ledning fra routeren til alle Ipads, der er på stuerne, og den hvor vi tjekker ud og ind samt computeren på kontoret. Ipads kan stadig bruges til at tage billeder, og billederne kan uploades, når kablet sættes i, og den derved er online. Skal Ipads bruges til at afspille noget for børnene, kan dette downloades og derefter afspilles, men da WHO anbefaler 0 timers skærmtid for børn mellem 0-2 år, tænker jeg ikke, at det bliver det helt store problem.
 • At skifte de trådløse telefoner ud med stationære telefoner på stuerne og i opholdsrum samt kontor.
 • At udskifte babyalarmerne med gammeldags højtalersystemer, der er forbundet via ledninger.
 • At bede personalet have deres mobiltelefonen i garderoben og gerne på flytilstand.
Hvis du ønsker at gøre endnu mere for at beskytte børnene, så kan der laves tiltag, der skærmer børnene fra den stråling, der kommer fra master. Der står en stor mast meget tæt på XX, som er problematisk for børnenes sundhed. Man kan købe skærmningsmaling, som de radiofrekvente stråler ikke kan trænge igennem.
Lave oplysninger somme denne til alle forældre i din institution.
Lave opslag på skolens FaceBook side
Informerer om emnet på skolens hjemmeside
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Mvh
XXX