Demineraliseret vand

Vores DNA er RENT VAND
Rent vand

Nyttige links til rent vand

Læs også om destilleret vand.

Læs mere om hvorfor du bør drikke rent vand.

Rent vand renser din krop for gift.

Hvorfor er ioniseret vand EKSTREMT sundt og forebyggende ? Læs mere her

hvor alle mineraler er blevet fjernet, så man står tilbage med rent vand.

Osmoseanlæg til kaffebrygning

Kaffemaskine

Osmoseanlæg er særdeles velegnet til din kaffemaskine og drikkevand, madlavning og kaffebrygning.

Mange fordele ved at installere et osmoseanlæg:

  • Ingen kalk i og udenfor kaffemaskinen
  • Kaffemaskinen holder MEGET længere
  • Færre reparationer på din kaffemiksne og cooker
  • Rent vand er sundt for din krop
  • Rent vand smager godt

Demineraliseret vand er det samme som totalt afsaltet postevand, fuldstændig fri for mineraler.

Zeolitter der findes i vores natur bruges som ion-bytter og her igennem laver man demineraliseret vand.

I demineraliseret vand, er alle mineralerne fjernet, hvor at postevand stadig har alle de mineraler, det har optaget på vej ned gennem de forskellige jordlag. Mange er begyndt at bruge demineraliseret vandt til deres kaffemaskine.

Rens dit drikkevand før du drikker det. Når du bruger rent drikkevand eller demineraliseret vand undgår du at din din kaffemaskine og cooker kalker til, sparer på rengøring og reparationer.

Postevand kan blandt andet også kaldes drikkevand, hane vand og vandværks vand.

Se video om hvor nemt du kan lave rent drikkevand med omvendt osmose

Omvendt osmose

I videoen fortæller  hvordan man kan rense drikkevand for mineraler, gifte, pesticider og tungmetaller med et lille smart omvendt osmose anlæg.

Ionbyttet vand

Ionbyttet vand eller som nogen kalder ionbyttevand

Ionbytningsteknologien:

Nogle kemiske forbindelser er i stand til at tiltrække og binde de opløste ioner i vand.

Disse stoffer findes i naturen, feks. zeolit, alluminiumsilikat og kitosan og  kaldes ionbyttere. I vore dage fremstilles de syntetisk.

Materialet, ionbytter kan både være i flydende form eller fast form.

Harpiks der har en meget stor indre overflade på mellem 50 – 100 m²/g er en meget almindelig brugt som polystyrenkugler. Ionbytteren coates så på små polystyrenkugler.

De aktive ionbytter grupper er typisk:

Kationbytter: Ca++, Mg++, Fe++, Na+, K+ og NH4

Anionbytter: HCO3, Cl, SO4 , NO3 og NO2