vitaliseret vand

Der findes forskellige måder at vitaliserer vand på eller at gøre vand levede.

En af de mest kendte er Grandervand der tilbyder forskelige løsninger

En anden er Addit Water der ligeledes tilbyder alternative løsninger

Struktureret vand