Vandkvalitet

Vandkvalitet ( 210 )

vandkvalitet københavn ( 110 )
vandkvalitet i danmark ( 50 )
vandkvalitet test ( 20 )
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ( 10 )
vandkvalitetskrav ( 10 )
vandkvalitet aalborg ( 5 )
vandkvalitet aarhus ( 5 )

Sprøjtegift

Sprøjtegifte havner i drikkevandet

De fleste sprøjtegifte kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift.

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Vandkvaliteten er under pres fra gifte og tungmetaller der ender i vore legeme hvis vi drikke urent drikkevand.

Hvert anden boring står til lukning

Over de næste 4 år ( fra 2019 ) regnes det at hvert anden vandværksboring står til lukning som følge af før høj sprøjtegift, det er uagtet at folketinget har vedtaget 7,5 gange højere koncentration af sprøjtegifte / nedbrydningsprodukter end tidligere.

Hvor er vandkvaliteten blevet af ?

Vandkvalitet gennem tiden

Vores vandkvalitet er blevet dårligere de senere år.

Se hårdhed i vandet fra dit vandværksvand

Vandkvalitet ?

Kvaliteten af vores drikkevand har aldrig været dårligere.

Målinger har vist at der i et helt almindeligt vandværksvand findes nedenstående gift m.v.

Vandkvalitet københavn

PPM måling: 350 – 700 PPM

Vidste du at når du har drukket vand fra et omvendt osmose anlæg i 10 år så er dit urin renere end drikkevand i København. ( Målt på PPM )

Vandkvalitet i danmark

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vandkvalitetskrav

Vandkvalitet aalborg

Vandkvalitet aarhus

PPM måling: 250 – 350 PPM

Læs mere om Århus vand

Vandkvalitet Odense

Vandkvalitet Esbjerg

Det anslås, at over 70-års levetid vil en person, der drikker vandværksvand fra vandhanen i Danmark indtager 75 – 150 kg sten

 • Bakterier
 • Arsen
 • Narkotika
 • Tungmetaller
 • Pesticider
 • Toksiner / gift
 • Sprøjtemidler
 • Trihalomethaner
 • Radioaktive materialer, og mange flere.
 • Kviksølv
 • Nitrat
 • Mikrober
 • Phenoler
 • Sediment
 • Organisk affald
 • Plastik kugler i nano størrelse
 • Fluor, klor, fluorid

Effektiv vandfilter renser dit vand 100 %

Se et udvalg af vandfilter der giver med 100 % garanti for god vandkvalitet – Vandfilter renser dit drikkevand til under 30 PPM

Omvendt osmoseanlæg

Se vores udvalg

Se vores produkter der giver dig fantastisk vandkvalitet her

Forskellige produkter

Se vores forskellige produkter der giver dig 100 % ren vandkvalitet her

Omvendt osmoseanlæg

Vandhane 3 in 1

Se vores vandhaner 3 in 1 her

Er rent vand farligt at drikke ? – Læs artiklen på siden: omvendt osmose

Vandkvalitets test

Den 28 April 2019 havde vi fornøjelse at have modtaget en kopi af analysecertifikat udstet af Vrije Universitet Amsterdam, Kemiske / toksikoligiske labortorium, Holland.

Analyse af vandkvalitets test er ledet af professor Jacob de Boe, der er en højt anset specialist inden for vandkvalitet og vandmåling og arbejder for Vrije University der er et højt respekteret universitet i Holland.

Vandkvalitets test

Vandkvalitet test

Se rapporten ovenfor om vandkvalitet test på vandfilter model Aqua peak 190.

Analyseenheden er ng ( nanogram / litter )

Tallene i venstre kolonne er vandfilter model Aquapeak og højre kolonne er lokalt vandværksvand.

I Holland tror man at man har verdens reneste vand på samme måde som i Danmark.

Forurenet jord

De sidste tre år er der kun iværksat 570 oprydninger af forurenet jord. Med den hastighed vil det tage mindst 50 år før de mest forurenede grunde, som truer vores sundhed, vores grundvand og overfladevand, er ryddet op.

Jordforurening påvirker grundvandet

En jordforurening stopper ikke ved jorden. Den bliver ikke bare liggende, hvor den er, men spreder sig langsomt i naturen.

Der findes grunde over hele Danmark, som er forurenet af skadelige kemikalier fra industri, affald og tankanlæg. Det er fx kemikalier som bly fra benzin, der forurener i byer og langs veje eller zink fra brugsprodukter som maling, papir, gummi og batterier.

Når det regner bliver mange forureninger opløst, og de kan derfor sive med regnvandet ned gennem jorden og forurene grundvandet. Og når grundvandet først er forurenet, kan vi ikke længere bruge det til drikkevand.

Luftforurening

Luftforurening er betegnelse for et uønsket højt indhold af skadelige partikler el. gasser i luften. Det kan eksempelvis omfatte luftarter, som partikler fra forskellige tungmetaller.

Grundvand

Er det sundt at drikke vores grundvand ?  Læs mere her

Vandanalyse og vandmålinger i Danmark

Se mere på følgende sider:

7,5 gange mere sprøjtegift

Folketinget har vedtaget i 2018 at der må være 7,5 gange så meget sprøjtegift i vores vandværksvand som før.

Køb et vandfilter HER

Vand målinger

En vandmåling målt med en TDS tester eller en TDS måler der måler PPM fra dit vandværksvand ligger mellem 200 og 700 PPM

Hvis du ikke har en TDS måler kan du købe den billigt på nettet ( lev. tid ca. 5 – 21 dage )

Vandmålinger på vandværker foretages løbende, men det anbefales at du selv måler dit vand med en PPM måler ( PDS tester ). Vandet skal helst måles under 30 PPM

Læs også vandets hårdhed i dit område.

 • Vandkvalitet københavn ( 110 )

 • Vandkvalitet i danmark ( 50 )

 • Vandkvalitet test ( 20 )

 • Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ( 10 )

 • Vandkvalitetskrav ( 10 )

 • Vandkvalitet aalborg ( 5 )

 • Vandkvalitet aarhus ( 5 )

Ansvarsfraskrivelse:

Ingen informationer, udtalenser og oplysninger på denne hjemmeside, er evalueret af offentlig myndighed, den danske Lægemiddelstyrelse-eller Fødevarestyrelse. Denne side er oplysning om vores og andres erfaring og er ikke beregnet til selv at stille diagnose, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom.

Click here to add your own text