Pesticider

Pesticider: Sprøjtegift er et kemisk fremstillet bekæmpelsesmiddel mod uønskede organismer der naturligt er i organismer i plantekulture, heraf kan nævnes bla. rodenticider der bekæmber gnavere, herbicider mod ukrudt, baktericider mod bakterier og molluskicider mod snegle, insekticider mod insekter. frugtcider mod svampe, arcricider der bekæmber mider, vermicider og nematicider mod orme.

7.5 gange mere sprøjtegift er nu blevet tilladt af vores politikere

Det er nu tilladt at der kommer 7,5 gange så meget nedbrydningsprodukter i vores grundvand som hidtil.

Sig tak til ovenstående partier der er valgt ind i folketinget.

Er sprøjtegift farligt ?

Danwatch har lavet en undersøgelse af sprøjtegifte

Hør Philippe Grandjean, professor i miljømedicin fortælle hvor farligt chlorpyrifos er.

Fakta:

 • Chlorpyrifos er en nervegift
Vandværk fyldt med pesticider

Vandværk fyldt med pesticider

Læs hele artiklen her

Pesticider flere steder i Danmark

Pesticider i flere vandværker

Læs hele artiklen her

Er måden vi undersøger drikkevandet for pesticider

Er måden vi tester vores drikkevand godt nok ?

Læs hele artiklen her

Endnu engang er der fundet pesticider i drikkevandet.

Pesticider fundet i drikkevand
Farli gift i drikkevand

Ekstrabladet skriver: Farlig giftfund i drikkevand på Ledøje Vandværk

Læs hele artiklen fra Ledøje Vandværk her

her Se vejle

650.000 tons soja produceret med brug af ulovlig pesticider bliver hvert år importeret til Danmark fra Argentina.

Lokalbefolkningen i Argentina er blevet alvorlig syge efter arbejdet med giftig soja.

Dansk landbrug der bruger den giftige soja til foder vil nu efter flere års brug nu se på sagen.

Søja fra Argentina fuld af pesticider

35 nye pesticider fundet i grundvand fra Region Nordjylland.

Farlig Pesticider fundet i ledøje vandværk

Ekstrabladet skriver: Farlig giftfund i drikkevand på Ledøje Vandværk

Farli gift i drikkevand

Læs hele artiklen fra Ledøje Vandværk her.

Har du brug for hjælp ? Økovand.dk er er eksperter i levering af vandfilter der renser dit drikkevand for gift, pesticider og sprøjtemidler, tungmetaller, mikroplast etc. etc.

Kontakt: Økovand.dk

Vandanalyse af pesticider i grundvand i Danmark

Se mere på følgende sider:

Hver anden dansker stoler ikke på folketingets politiker.

Stoler du på ministeren med ansvar for pesticider i vores drikkevand ?

Læs artiklen Her fra Favrskov Kommune, et godt eksempel på en EKSTREMT dårlig løsning. Modellener implementeret i hele Danmark, dog er der justeret små ændringer fra kommune til kommune.

Hvem har ansvaret for pesticider i vores drikkevand ?

Læs hele artiklen fra dr.dk

Måling foretaget den 11 maj 2019

Vandanalyse og vandmålinger i Danmark

Se mere på følgende sider:

Forskellige produkter

Se vores forskellige produkter der renser dit drikkevand for sprøjtegift her

Omvendt osmoseanlæg

Vandhane 3 in 1

Se vores vandhaner 3 in 1 der passer til alle omvendt osmoseanlæg her

Se andre modeller af vandhane der passer til alle omvendt osmose anlæg

Sprøjtemidler

Vi kan stadigvæk nå at omstille vores landbrug så vi bliver helt fri for sprøjtemidler. I gamle dage brugte vi slet ingen sprøjtemidler.

Den nye aftale der blev indgået i 2017 i vores danske folketing der dikteres fra EU betyder at drikkevandet “kan” komme til at indeholde væsentlige højere koncentrationer af nedbrydningsprodukter der kommer fra sprøjtemidler.

Grænseværdien for nedbrydningsprodukter sættes op fra 0,1 mikrogram/liter til 0,75 mikrogram/liter såfremt at stoffet viser, at der ikke er en sundheds og miljørisiko, står der i aftalen.

 • Hvordan vil man undersøge om nedbrydningsprodukter er / ikke er farlige ?
 • Hvad med langtidspåvirkningerne for vores ufødte børn ?
 • Kan nogen sige med sikkerhed at der ikke kommer skader på vores ufødte børn hvis vi drikker “ufarligt” vand der er godkendt af en tilfældig professor på et universitet i Danmark ?

Læs Faktatjek her, og bedøm selv vores vandkvalitet i Danmark

Nedbrydningsprodukter

I 2012 blev der lavet en bekendtgørelse om drikkevand. Vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg / vandværker, Miljøstyrelsen nr. 3/2005. Vejledningen omfatter pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I 2012 var der ialt ca. 33 kendte stoffer der skulle kontrolleres for.

De to mest interessante stoffer i vejledning fra 2012 er glyphosat og AMPA. Befolkningen kender RoundUp, der desværre stadigvæk er tilgængelig for alle som et effektivt ukrudtsmiddel. Det aktive stof heri er glyphosat, mens AMPA er nedbrydningsproduktet heraf.

Endvidere hvor der er kartoffelavl, skal der også analyseres for fire nye stoffer, Metribuzin og tre nedbrydningsprodukter heraf.

I områder hvor der er frugtavl, skal der desuden analyseres for Diuron.

Aktiv stof

2,4-D
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Diuron1
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop
Metribuzin2
Simazin

Nedbrydningsprodukter

2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol3
2,6-Dichlorphenol3
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)3
4-Nitrophenol4
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Metribuzin-desamino-deketo2
Metribuzin-diketo2
Metribuzin-desamino2

Hvid Box

Sprøjtegift
Roundup

Glyphosat
pesticider drikkevand

Glyfosat

For at få høsten af hvede og byg til at modnes samtidig, sådan at høstarbejdet lettes, sprøjter landmænd i USA markerne med Roundup umiddelbart før høsten. Herved går glyfosat direkte fra hvedekernene og bygkernerne ind i menneskeføden.

I Danmark bliver Roundup brugt før høst til nedvisning af korn og raps på 10 procent af arealet med korn og op mod 25 procent af arealet med raps.

Laboratorieundersøgelser over giftigheden antyder, at tilsætningsstoffer sammen med glyfosat kan være mere giftige end glyfosat alene. Ved en undersøgelse, der sammenlignede det aktive stof, glyfosat, med handelsvaren “Roundup”, afslørede man, at Roundup havde større virkning på enzymet aromatase ( som fremmer dannelsen af østrogener ) end glyfosat alene.

Kræft / Cancer

Ukrudtsmidlet Roundup er under mistanke af WHO’s kræftagentur IARC for at kunne forårsage kræft. IARC har fundet glyfosat – der er det aktive stof i Roundup – i urin og blod på landmænd, der bruger midlet på markerne.

Grå Box

Tekst

Hvid Box

Tekst

 • Pesticider ( 2900 )

 • Roundup ( 4400 )

 • Pesticider drikkevand ( 20 )

 • Sprøjtemidler ( 480 )

 • Sprøjtegift ( 260 )

 • glyphosat ( 880 )

 • Nedbrydningsprodukter ( 5 )

Ansvarsfraskrivelse:

Ingen informationer, udtalenser og oplysninger på denne hjemmeside, er evalueret af offentlig myndighed, den danske Lægemiddelstyrelse-eller Fødevarestyrelse. Denne side er oplysning om vores og andres erfaring og er ikke beregnet til selv at stille diagnose, behandle, helbrede eller forebygge nogen form for sygdom.