Omvendt osmose fra A til Z

Vores DNA er RENT VAND

Omvendt osmose teknologien blev opdaget i 50`erne

Fra 1950 og frem til 1970 blev de første omvendt osmose anlæg fremstillet.

Omvendt osmose teknologien er en efterligning af hvad der findes i naturen, en såkaldt semipermeable membran. Naturen er fyldt med fantastiske eksempler på osmose.

De første osmoseanlæg blev anvendt til at filtrerer salt fra saltvand, men de sidste 40 – 50 år er teknologien blevet synlig i private hjem overalt i verden. Ofte er det lande hvor man godt er klar over at drikkevandet ikke er af god vandkvalitet.

I forhold til ionbytning er osmose en ren fysisk proces og helt kemikaliefri. Princippet i osmose er ganske simpelt, idet væsker med lavt saltindhold altid vil forsøge at blande sig med væsker med højt saltindhold indtil saltindholdet er ens i de to væsker.

 

4in1 filter

Sediment filter fjerner

 • Grove partikler
 • Sand
 • Kalk
 • Plastikkugler

Aktiv kul filter fjerner

 • Mindre molekyler
 • Klor
 • Organiske og kemiske  partikler
 • Tungmetaller

 

Rent vand

Børn og gravide er særligt udsat for gift og tungmetaller fra drikkevand også i Danmark

Der findes flere forskellige systemer indenfor omvend osmose både til private og industrien.

Private:

 • Gammel type omvendt osmose hvor filtrerne er placeret udenfor og alle slanger forbinder de mange filtrer med hinanden.
 • Ny type 3 generations 4in1 filter omvendt osmose

Industrien:

Der fremstilles mange typer RO anlæg til fremstilling af afsaltet vand uden brug af saltsyre og natriumhydroxid. De anvendes bl.a. på kedelcentraler, fjernvarmeværker, hospitaler, dialysecentraler og laboratorier, til procesvand i medicinalindustrien og den kemiske industri samt i forbindelse med luftbefugtningsanlæg. RO-anlæg fjerner pyrogener samt bakterier og giver ingen spildevandsproblemer, fjerner op til 90% af organiske stoffer og tilbageholder 98-99% af vandets salte

Ofte anvendes omvendt osmose i industrien med en membran-filtreringsproces via et højt tryk er i stand til at separere de opløste salte og lade de rene vandmolekyler passere igennem membranen:

 • På sygehuse
 • Ofte anvendt i medicinalindustrien
 • Servicebranchen, rengøring m.v.
 • Kedelindustrien til opvarming m.v.

Se priser på omvendt osmose

Omvendt osmose anlæg

Her vist et komplet omvendt osmose anlæg

Et lille kompakt anlæg med stor renseeffekt

 • Det mindste osmoseanlæg på marked ( 4in1 filter )
 • Renser 190 liter pr. døgn
 • Filtret holder i 2 år før udskiftning
 • Montering i hele DK
 • Billig i drift
 • Se komplet pris